הדת והלאומיות (בתוך "הספרות הערבית של יהודי עיראק…" מאת ראובן שניר)