האדמה (מתוך המאמר: "למה היה צריך לחכות עשר שנים?" על המפגש היהודי-ערבי הראשון בישראל)