דבר אחר (בתוך "מוטיב ההזדקנות בספרות העברית והערבית")