דברי ביקורת על "הסיפורים שהופיעו אחרי התבוסה" (מתוך "הספרות הערבית אחרי יוני1967" מאת שמעון בלס)