דברים ארציים (מתוך אנתולוגיה לשירה – "רשות היחיד ג")