ב- 5 ביוני (בתוך: "שירת קומוניסט דרוזי ישראלי – נציגה של ספרות ההתנגדות הפלשתינאית)