בקשת האמת (מתוך "הפודה מן התעייה והמנחה אל בעל העוז והגבורה")