בסוף כל המסעות/בכל בור יוסף בוכה (1994): התגלות באוטובוס