התחייה והאפר (מתוך "צורות חדשות המחפשות תוכן" מאת ששון סומך)