בית נבחרים, תחיקה ודגל… (בתוך מאמר על השירה העיראקית)