ביקורת על "אל משוררי האדמה הכבושה" מאת ניזאר קבאני (בתוך "הספרות הערבית אחרי יוני 1967" מאת שמעון בלס)