בדואים תחת שמים זרים/מחלון פתוח בצלחת מעופפת (2001): אני מעיד כי חייתי את חיי