בדואים תחת שמים זרים/מחלון פתוח בצלחת מעופפת (2001): במשתה של ההיסטוריה