אתה ז'אן פול המתקרא… (בתוך "נושא המהפכה בשירה העיראקית" מאת א. חייט)