אע'אני אלדרוב (בתוך המאמר "אנשים בתוך מילים" מאת סלמאן מסאלחה)