אסיה, חרושת הגברים "במאמר ביקורת "משוררי הזעם הערבים – נגד מי מופנה כעס הקומוניסטים" מאת עטאללה מנסור)