אני אחמד – תגובה לשירו של עמיר בנעיון "אחמד אוהב ישראל"