אמור: אין אל מבלעדי אללה – תפילת לילה (מתוך ספר התפילות)