אם אך הופיעו ראשוני המתקדמים… (מתוך: "שירי המלחמה של שמואל הנגיד" מאת ישראל לוין)