אלוהי, לך נתתי נפשי – תפילת בוקר (מתוך ספר התפילות)