אינני טוען לנבואה (בתוך מאמר ביקורת: "משוררי הזעם הערבים – קריאה לשנאה ונקם בישראל" מאת עטאללה מנצור)