איני רוצה ששיר זה ייגמר (2009): איני רוצה ששיר זה ייגמר