אין בבעלותי דבר מלבד החלומות – אנתולוגיה של שירה אֶזידית בעקבות האסון, 2016-2014