איגרת על מקצועות רבי האמנים (מתוך "ספרות ערבית בימי הביניים" מאת יוסף סדן)