איזה חטא חטאתי בחיי… (בתוך המאמר: "הספרות הערבית של יהודי עיראק…" מאת ראובן שניר)