אוצר הפתגמים של יהודי מרוקו, בצירוף השוואות ומקבילות ממקורות יהודיים ואחרים. כרך א', כרך ב'