אומה אין סדק בה, אין פרץ… (בתוך מאמר על השירה העיראקית)