אוי לאותו יום מר ונמהר… (בתוך הכתבה "שם הוורד – הנאמנות ההיסטורית" מאת ראובן שניר)