אבי קרב-הבינים אני, אם עצמה…(מתוך "שירי המלחמה של שמואל הנגיד" מאת ישראל לוין)