אִ רַם (בתוך המאמר "יסודות אידיאולוגיים בספרות הערבית בישראל")