אנא מן אליהוד: ההרצאה המרכזית של פרופ' יהודה שנהב

כותרת ההרצאה: "ידיעת השפה הערבית בקרב יהודים בישראל: דיווח וניתוח ממצאים של מחקר חדש".

כותרת ההרצאה:

ידיעת השפה הערבית בקרב יהודים בישראל: דיווח וניתוח ממצאים של מחקר חדש